By B. C. Donaldson

Show description

Read Online or Download A Dutch Vocabulary PDF

Best foreign language dictionaries & thesauruses books

Webster's English to Portuguese Crossword Puzzles: Level 4

No matter if you don't like crossword puzzles, you'll turn out loving those. Designed for mother-tongue or thoroughly fluent audio system of Portuguese desirous to enhance their English abilities, the puzzles can also be exciting to English audio system. they're formatted in order that each one puzzle might be solved in 15 to half-hour.

Webster's Portuguese to English Crossword Puzzles: Level 4

No matter if you don't like crossword puzzles, you could prove loving those. Designed for mother-tongue or thoroughly fluent audio system of Portuguese eager to enhance their English talents, the puzzles can also be pleasing to English audio system. they're formatted in order that each one puzzle may be solved in 15 to half-hour.

Hittite etymological dictionary: Words beginning with L; indices to volumes 1-5, Volumes 1-5

The Hittite Etymological Dictionary is a complete compendium of the vocabulary of Hittite, one of many nice languages of the traditional close to East, and of paramount significance for comparative Indo-European experiences. quantity five of the Hittite Etymological Dictionary places the complete paintings earlier the mid-point of the alphabetical stock of the Hittite language.

Genki II: An Integrated Course in Elementary Japanese. Workbook

Supplementary studying fabric for the textual content Genki II Beginner's jap, together with grammar practices and the chinese language characters (Kanji). Japanese/English.

Additional info for A Dutch Vocabulary

Sample text

Wanneef ben je jarig ? 2 He has passed/failed Dutch _ Hij is voar Nader/ands geslaagd/gezakt. 64 het bard het krijt de wandkaart het klaslokaal de aula blackboard chalk wall map classroom assembly hall, large lecture theatre lecture theatre class (school) student. ) timetable 175 de onderwIJ zer(es) de leraar, (Ierares) de leraar Duits etc . ) secondary teacher. (female) German teacher etc. to learn to teach (a subject) lesson course to do a course lecture subject main subject, major secondary subject, sub-major 176 na kijken· , korrigeren Inleveren de aantekeningen het mondeling examen het schriftelijk examen het ta lenlaborato rium het ta lenpract(cum (pI.

Ien) de stier het kelf (pI. kalveren) het schaap deram deooi het lam (pI. -meren) horse stallion mare foal cow bull calf sheep ram ewe lamb 75 de haai de zeehond de walrus de walvis de dolfiln de aap de vas de wolf het konlln de haas de goudvis de slang De kat heeft net gejongd; ze heeft maar drie poesjes 31 76 de geit het varken de zeug de big de gans (p. -zen) de kip de krielkip de hen de haan het kuiken kukelek u de kalkoen goat pig sow piglet goose chicken, fowl bantam hen rooster. cock chicken (baby) cock-a-doodle-doo turkey De haan kraait iedere oeMend om vij' uur: kukeJeku 77 de eend de park let de kano rie(vogel) de papegaal de kakatoe de duif de mus de ooievaar de ekster de leeuwerik de zwaan duck budgerigar canary parrot cockatoo dove, pigeon sparrow stork magpie la rk swan 78 de de de de de de de de de de heron seagull pelican penguin ostrich peacock finch swallow starling bird of prey 32 reiger meeuw pelikoan pinguin struisvogel pauw vink zwaluw spreeuw roofvogel de de de de de de de de de adelaar, arend havik valk kraai raaf nachtegaal roodkeel lepelaar merel eagle hawk falcon crow raven nightingale robin red-breast spoonblll blackbird 79 het insekt de vlieg de bromvlieg de mug de bij de bijenkorf de wesp de krekel de sprinkhaan de libel de mier de tor, kevar de luis insect fty blowfly mosquito bee beehive wasp cricket grasshopper dragon-fly ant beetle louse 80 de termle t de spin het spinneweb de rups de duizendpoot de schorpioen de vlinder de mot de worm de slak de kakkerlak de vic (pI.

En) de bemanning het vliegveld o pstijgen· landen Inchecken het straalvliegtuig aeroplane to fly pilot steward stewardess, hostess crew airport to take off to land to check in jet Een verlaten eilandje met kokospolmen DE AARDE EN DE RUIMTE THE EARTH AND SPACE 131 het land de oceoon het meer het eiland het schiereiland het gebergte de berg de e venaar land; country ocean lake island peninsula mountain range mountain equator 132 hat kanoo l de grocht de sloot de kust het duin het bos bebost de rivler de beek het moero s canal (in the country) canal (in the city) ditch coast dune: dunes (collective) forest forested, covered in trees river brook, stream swamp 50 het landschap de heuvel heuvelachtig bergachtig het ravlJn de woestlJn de vulkaan de aardbeving vlak de vlakte de polder droogleggen landscape hill hilly mountainous ravine, gorge, gully desert volcano earthquake ftat plain polder, reclaimed land to reclaim 133 air; sky sky ; heaven star constellation milky way 134 De beek kronkelt door het landschap de lucht 1 de hemel 1 de ster het sterrenbeeld de melkweg de zon de moan de zonne-, maneschijn de planeet schijnen" moon sunshine, moonlight planet to shine; seem zonnig het zonlicht de zonnestraal de zonsopgang de zonsondergang opkomen" ondergaan" de schemering sunny sunlight sunbeam sunrise sunset to rise to set dusk, twilight sun 135 1 NB: een ster oon de hemel _ a slar in the sky, but een vlisgfuig/wOlk in de lucht - a plane/cloud in the sky.

Download PDF sample

Rated 4.23 of 5 – based on 45 votes